Usluge

IT konsultantske i inženjerske usluge

Osnovna delatnost kojom se bavimo je pružanje konsultanskih usluga iz oblasti ICT-a. Spektar usluga koje pružamo kreće se od projektovanja sistema sa nekoliko računara i perifernih uređaja, do kompleksnijih rešenja za mala i srednja preduzeća.

Našim klijentima nudimo kompletna rešenja, počev od idejnog projekta, preko projekcije neophodnog budžeta i nabavke opreme, do same implementacije ICT sistema i njegovog povezivanja sa ostalim sistemima koji su neophodni za efikasan i siguran rad preduzeća.

Pored projektantskih delatnosti korisnicima nudimo i Ugovore od održavanju novih ili postojećih informacionih sistema, kao i obuke za zaposlene u cilju što boljeg upoznavanja sa sistemom i iskorišćavanja njegovih mogućnosti na najefikasniji način.

Prodaja i licenciranje softverskih rešenja

Bavimo se prodajom i licenciranjem kako popularnih softverskih paketa (operativnih sistema, kancelarijskih programa, anti-virus softvera, softvera za zaštitu i kreiranje rezervnih kopija podataka...itd), tako i softverskih rešenja usko specijalizovanih namena koja su proizvedena od strane hardverskih kompanija za potrebe funkcionisanja njihovih primenjenih uređaja.

U sklopu prodaje licenci nudimo i instalaciju i konfiguraciju softvera, kao i obuku zaposlenih za njihovo korišćenje.

Prodaja hardverskih rešenja

Nekton doo se bavi prodajom hardverskih rešenja nekih od najrenomiranijih svetskih proizvođača. Pored prodaje osnovnih komponenti, kao što su desktop i laptop računari, serveri, mrežni i periferni uređaji, u prilici smo da vam ponudimo i gotova rešenja koja su prilagođena vašim trenutnim potrebama.
Prilikom projektovanja sistema, uz konsultaciju sa korisnikom, odlučujemo se za komponente koje u potpunosti ispunjavaju trenutne potrebe, bez predimenzionisanja, uz mogućnost buduće nadogradnje sistema u cilju praćenja potrebe rasta firme.

Sva isporučena oprema je nova i nekorišćena sa mogućnošću odabira dužine garantnog roka od 3 do 5 godina za računarski sistem, odnosno od 1 do 3 godine za periferne uređaje, kao i mogućnost odabira vremenskog roka u kojem korisnik želi da mu se kvar dijagnostifikuje i otkloni.